เลือกภาษา

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ จังหวัดหนองบัวลำภู นำโดย นายประพรรณ์ พลศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ,นายธนดล ประเสริฐศิลป์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ,ประธานสภา สมาชิกสภา อบต.เมืองใหม่ และเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองใหม่ ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท และศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านซับหวาย หมูที่ 5 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
69277 0

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกประเภท)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ 158 หมู่ 10 ถนนอุดร-ชุมแพ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 38180

โทร.042-109632 โทรสาร.042-109632 | อีเมลกลาง : saraban_06390406@dla.go.th

เว็บไซต์ : www.muengmai.go.th


©สงวนลิขสิทธิ์ 2024 | ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 | โดย...www.jewelryitem.com