เลือกภาษา

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ 24 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมดำเนินกิจกรรม KICK OFF หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โดยมี นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานในพิธี ณ วัดทุ่งสว่างคงคา บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
69277 0

อ่านเพิ่มเติม: องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมดำเนินกิจกรรม KICK OFF...

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ จังหวัดหนองบัวลำภู นำโดย นายประพรรณ์ พลศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ,นายธนดล ประเสริฐศิลป์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ,ประธานสภา สมาชิกสภา อบต.เมืองใหม่ และเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองใหม่ ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท และศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านซับหวาย หมูที่ 5 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
69277 0

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร...

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ จังหวัดหนองบัวลำภู นำโดย นายประพรรณ์ พลศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ,นายธนดล ประเสริฐศิลป์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ,ประธานสภา สมาชิกสภา อบต.เมืองใหม่ ,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ,ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองใหม่ ร่วมดำเนินการโครงการส่งเสริมและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมการประกวดขับร้องสรภัญญะและรดน้ำดำหัว ในวันที่ 11 เมษายน 2567 ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.เมืองใหม่
69277 0

อ่านเพิ่มเติม: โครงการส่งเสริมและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 10 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ จังหวัดหนองบัวลำภู นำโดย นายอรรถพล นิลไสล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ,นายธนดล ประเสริฐศิลป์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ร่วมประชุมและมอบอุปกรณ์การตั้งด่านในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ในระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
69277 0

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมประชุมและมอบอุปกรณ์การตั้งด่านในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกประเภท)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ 158 หมู่ 10 ถนนอุดร-ชุมแพ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 38180

โทร.042-109632 โทรสาร.042-109632 | อีเมลกลาง : saraban_06390406@dla.go.th

เว็บไซต์ : www.muengmai.go.th


©สงวนลิขสิทธิ์ 2024 | ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 | โดย...www.jewelryitem.com