ป้ายกำกับ: อาสาสมัครประกันภัย

โครงการส่งเสริมความรู้การประกันภัย “โครงการอาสาสมัครประกันภัย”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเวริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้การประกันภัย “โครงการอาสาสมัครประกันภัย”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่