หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.เมืองใหม่ เตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ได้เตรียมความพร้อม ในการ […]