ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

Download (PDF, 182KB)