ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง

Download (PDF, 328KB)