ประกาศตารางราคากลางเสริมผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทางบ้านทุ่งพัฒนา – บ้านชมพูทอง ข้างโรงเรียนหนองทุ่งมน หมู่ 11 บ้านทุ่งพัฒนา

Download (PDF, 337KB)

file=”http://www.muengmai.go.th/wp-content/uploads/2019/05/ตาราง-1.pdf”]