ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน “กิจกรรมฝึกอาชีพการทำขนมจีบ ซาลาเปา”

Download (PDF, 172KB)