1.ศาลปู่แก้ว หนองโพนเก้า  ตั้งอยู่ที่ เส้นทางถนนสายอุดร – ชุมแพ  บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู  ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  คุ้มครองปกปักรักษาให้มีความปลอดภัย มีผู้คนให้ความเคารพนับถือเป็นจำนวนมาก  ในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีการสักการบูชา จัดพิธีทำบุญขอพรให้โชคลาภ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล

                  2.บ้านสวนน้ำรีสอร์ท (อ.อินเตอร์ ตั้งอยู่ที่ 133 บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู เส้นทางหลวงหมายเลข 228 ถนนสายอุดร-ชุมแพ เป็นสถานที่พักผ่อนที่ร่มรื่น มีบริการสระว่ายน้ำ  ฟิตเนส  ปั่นจักรยานออกกำลังกาย แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ  และบริการห้องพัก ห้องสัมมนา