ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่  มีพื้นที่อยู่ห่างจากจังหวัดหนองบัวลำภู                ตามทางหลวงหมายเลข  228  ประมาณ  33  กิโลเมตร 

ทิศเหนือ    ติดต่อตำบลกุดสะเทียน  และตำบลหนองแก  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่หลักเขตที่  1  บริเวณพิกัด T D 097836  ไปทางทิศตะวันออก  ผ่านลำห้วยยาง  บริเวณพิกัด  T D 097838  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามหลักเขต  สิ้นสุดที่หลักเขตที่  2  บริเวณพิกัด  T D 160857  รวมระยะทางประมาณ  8.3  กิโลเมตร

ทิศตะวันออก      ติดต่อตำบลหัวนา  และตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  และตำบลหนองบัวใต้  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่หลักเขตที่  2 บริเวณพิกัด  T D 160857  ไปทางทิศใต้ตามหลักเขตผ่านทุ่งนาและทางหลวงจังหวัด  หมายเลข  7022  บริเวณพิกัด T D 157830  ไปทางทิศใต้  ผ่านทุ่งนา  และสันโคก  ถึงลำห้วยทราย  ไปทางทิศใต้ตามลำห้วยทราบสิ้นสุดที่หลักเขตที่  3  บริเวณพิกัด  T D 161762  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  5  กิโลเมตร

ทิศใต้        ติดต่อตำบลศรีบุญเรือง  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่หลักเขตที่  3  บริเวณพิกัด  T D 161762  ไปทางทิศตะวันตกตามหลักเขต  ผ่านทุ่งนา  และลำห้วยทราย  ถึงบริเวณพิกัด  T D 102747  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามหลักเขต  ผ่านทุ่งนา  สิ้นสุดที่หลักเขตที่  4  บริเวณพิกัด  T D 095757  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  7  กิโลเมตร

ทิศตะวันตก ติดตามตำบลหันนางงาม  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่หลักเขตที่  4  บริเวณพิกัด  T D 096751  ไปทางทิศเหนือตามลำน้ำมอ  สิ้นสุดที่หลักเขตที่  1  บริเวณพิกัด  T D 097836  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  10  กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลเมืองใหม่มีเนื้อที่ประมาณ  58.3  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 36,437.5  ไร่

–   พื้นที่นา                       22,561     ไร่

–   พื้นที่ไม้ผล           2,216               ไร่

–   พื้นที่ป่า                       8,414               ไร่

–   พื้นที่ป่าชุมชน               1,956              ไร่

–   ที่เหลือเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่น้ำ

ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพอุณหภูมิออกเป็น  3  ฤดู คือ

1.ฤดูร้อน         เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน
2.ฤดูฝน          เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม
3.ฤดูหนาว      เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม