หนูนา

เห็ด (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชผักอินทรีย์ บ้านม่วงแก้ว)

ผ้าฝ้ายทอมือ

มีความโดดเด่นทางด้านการย้อมสีเส้นฝ้ายด้วยวัสดุธรรมชาติ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ในอดีตการทอผ้าใช้วิธีการพุ่งเส้นด้ายด้วยมือ โดยฝ้ายเส้นพุ่งเป็นฝ้าย 100 % ที่ปั่นด้วยมือ ในปัจจุบันได้ประยุกต์มาใช้กี่กระตุกในการพุ่งเส้นด้าย ลวดลายของผ้าฝ้ายทอมือที่ยังคงสืบสานกันมาจะเป็นลายมัดหมี่ประยุกต์ และลวดลายแบบ 4 ตะกอ ที่มีคุณสมบัติทำให้ผ้าทอมือของที่นี้มีความนุ่มฟูและมีลายนูนออกมาจากพื้นผ้า
ราคาสินค้า :
500.00   บาท

เบอร์โทร :
0813800381

สถานที่จัดจำหน่าย :
บ้านหนองทุ่งมน ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

มีด

มีดเป็นเครื่องมือชนิดแรกๆ ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องมือตัดเฉือนชนิดมีคมสำหรับใช้ สับ หั่น เฉือน ปาด บางชนิดอาจมีปลายแหลมสำหรับกรีด หรือแทง
ราคาสินค้า
500.00   บาท

เบอร์โทร :
0813800381

สถานที่จัดจำหน่าย :
บ้านหนองทุ่งมน หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๑๘๐

ไพหญ้า

ผลิตภัณฑ์หลังคาไพหญ้าคา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไพหญ้าคา มาทำเป็นวัสดุมุงหลังคา มีคุณสมบัติทำให้อากาศเย็นไม่ร้อน แข็งแรง ทนทาน
ราคาสินค้า : 20.00   บาท

เบอร์โทร : 0885343432

สถานที่จัดจำหน่าย :
บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

มวย (หวด)

มวยเป็นเครื่องจักสาน ใช้ในการนึ่งข้าวเหนียว เช่นเดียวกับหวด
ราคาสินค้า : 80.00   บาท

เบอร์โทร :
0813800381

สถานที่จัดจำหน่าย :
บ้านโนนสง่า ม.๖ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู